By: Kinga Wisniewska, Poland

Originally posted on Say It Forward (English and Polish) for #YoungWomenSay 

I remember when I was around eight or nine years old, I used to doodle encouraging messages to myself on my school notebooks. “You are really cool!” or “Kinga is amazing!” were my favorites. While I really believed in my superpowers -- which I thought were both being an optimist and knowing how to communicate with animals -- that didn’t mean that I thought I was better than anyone. My notes were just reminders that I was a strong girl who had hobbies and was surrounded by friends.

I don’t know when or how, but this wave of pre-teenage optimism and self-confidence vanished pretty quickly. I don’t remember the transition, but I remember suddenly feeling fat, ugly, and stupid. I was ashamed of my (too big) breasts and (too many) pimples. All of a sudden, I wished I was a boy. I started to boycott skirts and dresses, and I cut my hair short. I didn’t feel I could ever compete with the idealized image of women that screamed at me from billboards, TV screens, and magazines. I no longer believed in any of my superpowers and I began to think that girls were weaker and sillier than boys.

Research shows that girls as young as six or seven-years-old start to lose faith in their talents and doubt their abilities. Another study from the United Kingdom found that 24% of 14-year-old girls (as compared to 9% of boys the same age) experience depression. And just like that, the snowball effect begins, affecting trajectories of girls around the world who may not pursue their passions because they don’t believe they are capable of achieving their dreams.

There is no one solution to gender stereotyping and the impact it can have on girls; and this by no means affects only women. But just as the damage starts early, so must our fight to eradicate even seemingly harmless stereotypes that might result in missed opportunities, depression, or gender inequalities. Boys cry. Girls can become astronauts. It doesn’t matter if girls shave their legs or not. Girls can say no. Supporting each other, fighting injustice, and confronting harmful stereotypes is gender-neutral.

It took me more than 15 years to rediscover my superpowers. I was lucky to meet people who inspired me to see that there isn’t one right way to be a woman. Self-acceptance, self-care, and self-confidence came back into my dictionary. It wasn’t an easy fight and it’s certainly not complete. But at 29, I can again scribble “Kinga is amazing!” on my notebook.

-

Pamiętam, że kiedy miałam osiem czy dziewięć lat w swoich szkolnych zeszytach często pisałam do siebie notatki. "Jesteś naprawdę fajna!" czy "Kinga jest super!" były moimi ulubionymi. Naprawdęwierzyłam w moje supermoce - za które uważałam bycie optymistką i wiedzę, jak komunikować sięze zwierzętami. Nie oznaczało to jednak, że uważałam się za lepszą od innych. Moje notatki były tylko przypomnieniem, że jestem silną, fajną dziewczyną, z ciekawymi hobby i otoczoną grupąprzyjaciół.

Nie wiem, kiedy i jak, ale ta fala przed-nastoletniego optymizmu i pewności siebie zniknęła dośćszybko. Nie pamiętam momentu zmiany, ale pamiętam, że nagle czułam się gruba, brzydka i głupia. Zaczęłam wstydzić się swoich (zbyt dużych) piersi i (zbyt wielu) pryszczy. Nagle, żałowałam, że nie jestem chłopcem. Zaczęłam bojkotować spódnice i sukienki, obcięłam włosy na krótko. Nie czułam, żebym kiedykolwiek mogła konkurować z wyidealizowanym wizerunkiem kobiet, które krzyczały na mnie z billboardów, ekranów telewizyjnych i czasopism. Nie wierzyłam już w żadne z moich supermocy i zaczęłam myśleć, że dziewczęta są słabsze i głupsze niż chłopcy.

Badania pokazują, że dziewczęta już w wieku sześciu lub siedmiu lat zaczynają tracić wiarę w swoje talenty i wątpić w swoje umiejętności. Inne badanie przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykazało,że 24% 14-letnich dziewcząt (w porównaniu do 9% chłopców w tym samym wieku) doświadcza depresji. I od tak zaczyna się efekt kuli śnieżnej - wpływający na trajektorie dziewcząt na całymświecie, które nie realizują swoich pasji, ponieważ nie wierzą, że są w stanie osiągnąć swoje marzenia.

Nie ma jednego sposobu na rozwiązanie problemów związanych ze stereotypami płci, i w żadnym wypadku kobiety nie są ich jedynymi ofiarami. Ale skoro szkody z nimi związane wyrządzane są tak wcześnie, musimy walczyć, aby wyplenić nawet pozornie nieszkodliwe stereotypy wśród najmłodszych dzieci, ponieważ mogą one skutkować utraconymi możliwościami, depresją lub nierównością płci. Chłopcy płaczą. Dziewczyny są silne. Mogą zostać astronautkami, jeśli zechcą. Nie ma znaczenia, czy golisz nogi. Możesz powiedzieć "nie". Jesteś naprawdę fajna!

Ponowne odkrycie moich supermocy zajęło mi ponad 15 lat. Miałam szczęście spotkać osoby, które zainspirowały mnie do zauważenia, że nie ma jednego właściwego sposobu na bycie kobietą. Samoakceptacja, dbałość o siebie i pewność siebie wróciły do mojego słownika. To nie była łatwa walka i na pewno jeszcze się nie zakończyła. Ale w wieku 29 lat mogę znowu napisać "Kinga jest super!" w moim notesie.

Photo credit: David Alexander

-

#YoungWomenSay is a partnership with Say It Forward in support of International Youth Day 2018 and culminating on International Day of the Girl. The campaign features blogs from incredible young women from around the world, and is designed to harness the power of storytelling and social media to drive attention to their lived experiences, dreams, and aspirations. 

We invite you to follow Say It Forward on TwitterFacebook, and Instagram and follow The Torchlight Collective on FacebookTwitterInstagram, and use our hashtag, #TheTorchlightCollective.

Comment