By: Anamaria Suciu, Romania

Originally posted on Say It Forward (English and Romanian) for #YoungWomenSay 

I am 28 years old and I grew up in Bucharest, the capital city of Romania, an Eastern European country that got rid of communism the year before I was born. My parents’ life was fundamentally different than mine. They lived their younger years in a closed society based on fear, and considered family and hard work to be their core values. Contraception was not available and abortion was criminalized. Relationships quickly turned into marriages and, soon after, into parenthood. Most social gatherings were taking place behind closed doors and, of course, there was no internet. My parents didn’t even have a phone at home until I was about five or so.

My life has been different. I was born a few months after the revolution. I am part of the first generation to live in the democratic and capitalist Romania we know now. I was very lucky to have open-minded parents, who quickly adapted to the new realities and embraced them positively. Still, to some extent, my teen years and my transition to adulthood were not so different from theirs.

I grew up feeling ashamed and somewhat guilty of my body, receiving too much unwanted attention. From colleagues at schools to strangers on the street, it seemed totally natural for strangers to slap my behind or catcall me. I knew this was not right, but also didn’t realize that it was not my fault. I clearly remember one day, in secondary school, when a classmate lifted my skirt. I immediately complained to our teacher, but the teacher didn’t seem bothered at all and said that it was normal for boys to be curious.  

Later, when I started my sex life, I had a feeling everybody on the street could tell. I didn’t feel like I did anything wrong, but still, the idea of my parents finding out was terrifying. We never talked about sex in any other way than something I was supposed to avoid until later. When I went to my first gynecological visit, I was accompanied by my friend’s brother, who knew where to go and who to speak to for a consultation. The second time I went to the gynecologist, I received a treatment that I had to do without my parents knowing, as they would have realized that I had started having sex. Some years after, I had to use emergency contraception, and for a long time, I was afraid it would affect my fertility.

Until one day. One lucky day in 2013, I applied as a volunteer for the Society for Contraception on Sexuality and Education and it changed my life. It opened my eyes to the lack of information that young people face and how different things could be. The people I met there (adults!!) were so open to discussing sexuality in a positive way that it took me a while to realize that it was possible to have another attitude towards well-being and self-care. After being trained, I started going to schools to give sexuality education workshops. During my first class, I was so nervous that my heart rate was fast and my feet were weak. I was so sure that nobody would listen to my colleague and me. But I was pleasantly surprised. After a round of laughter, even the most uninterested pupils started paying attention.

I continued in the field and was eventually hired to coordinate an entire network of young people working on comprehensive sexuality education at national and regional levels called YSAFE. Today, I still volunteer, now for YouAct, an organization of youth advocates who are doing their best to make sure young people get the attention they deserve when it comes to their sexual and reproductive health and rights. I have met so many passionate young people who think and act the same as I do, and I am hopeful I will see a fundamental change in young people’s access to sexual health information during my lifetime.

As a young woman, I believe that comprehensive sexuality education is power - the power to know who you are, to do what you want, and to believe in the future.

-

Am 28 de ani și am crescut în București, capitala României, o țară din estul Europei care tocmai scăpase de comunism, cu un an înainte să mă nasc. Viață părinților mei a fost fundamental diferită de a mea. Ei și-au trăit tinerețea într-o societate bazată pe frică și au crescut cu valori precum familia și muncă din greu. Nu existau metode contraceptive și avortul era criminalizat. Relațiile se transformau rapid în căsătorii și la scurt timp după, în parentalitate. Majoritatea petrecerilor aveau loc în spatele ușilor închise, iar internetul, evident, nu apăruse. Părinții mei nu au avut nici măcar un telefon fix acasă până la vârstă mea de 5 ani.

Viața mea a fost altfel. M-am născut la câteva luni după revoluție și sunt parte din prima generație care a trăit în România democratică și capitalistă de azi. Am fost norocoasă să am părinți cu mintea deschisă, capabili să se adapteze rapid la noua realitate și să o accepte cu pozitivism. Și totuși, într-o anumită măsură, anii tinereții și tranziția către vârsta adultă, nu au fost așa de diferite față de experiențele alor mei.

Am crescut rușinată și cumva simțindu-mă vinovată în prinvința corpului meu, care atrăgea prea multă atenție nedorită. Părea complet normal pentru colegii de școală, chiar și pentru străini, să mă plesnească peste fund sau să mă fluiere și să mă strige în tot felul. Știam că nu așa ar trebui să stea lucrurile, dar nu mi-am dat seama că nu era vina mea. Îmi amintesc clar cum într-o zi în școală generală, un coleg mi-a ridicat fusta, iar eu m-am plâns imediat profesoarei. Dar ea nu a părut deloc daranjată și a spus că e normal pentru băieți să fie curioși.

Mai târziu, când mi-am început viața sexuală, aveam senzația că toată lumea din jurul meu poate remarca. Nu simțeam că am făcut ceva greșit, dar mă temeam cumplit ca nu cumva să afle ai mei. Nu am vorbit niciodată despre sex, altfel decât ca fiind un lucru pe care trebuia să îl evit până mai târziu. La prima vizită la ginecolog am mers cu fratele unei prietene, care știa unde să meargă și cui să ceară o consultație. A două oară am primit un tratament, pe care a trebuit să îl fac pe ascuns, pentru ca părinții mei să nu afle că mi-am început viața sexuală. Câțiva ani după, a trebuit să folosesc contracepția de urgență și pentru o lungă perioada de timp, m-am temut că îmi va afecta fertilitatea.

Până într-o zi. O zi norocoasă în 2013 când am aplicat să devin voluntară pentru Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală. Iar acest eveniment mi-a schimbat viața. Mi-a deschis ochii către lipsa de informație în rândul tinerilor și cât de diferit pot sta lucrurile. Oamenii pe care i-am cunoscut acolo (adulți) vorbeau despre sexualitate într-un mod pozitiv, și mi-a luat o vreme să realizez că este posibil să ai o altă atitudine asupra grijii de sine și stării de bine. După ce m-am format, am început să facilitez ore de educație sexuală în școli. La prima clasă, eram atât de stresată că îmi bătea inima să îmi iasă din piept și mi se înmuiaseră de tot picioarele. Mă așteptăm ca nimeni să nu ne asculte, nici pe mine, nici pe colega mea. Dar am fost plăcut surprinsă. După un rând de râsete, chiar și cei mai puțin interesați s-au alăturat discuției.

Am continuat în acest domeniu și am avut ocazia, la un moment dat să coordonez YSAFE, o rețea de tineri care lucrează la nivel național și regional pe tema educației sexuale. Încă mai fac voluntariat, acum pentru o altă organizație, YouAct, formată din tineri care fac tot posibilul pentru ca tinerii să primească atenția pe care o merită atunci când vine vorba despre sănătatea și drepturile lor sexuale și reproductive. Am întâlnit atât de mulți tineri pasionați, care gândesc și acționează că mine și cred că voi trăi să văd o schimbare fundamentală în acest domeniu. Cred cu tărie că accessul la informație despre sănătatea sexuală se va îmbunătății considerabil în timpul vieții mele.

Din postura de femeie tânăra, cred că accessul la educație sexuală cuprinzătoare este putere – puterea de a știi cine ești, de a face ceea ce vrei și de a crede în viitor.

-

#YoungWomenSay is a partnership with Say It Forward in support of International Youth Day 2018 and culminating on International Day of the Girl. The campaign features blogs from incredible young women from around the world, and is designed to harness the power of storytelling and social media to drive attention to their lived experiences, dreams, and aspirations. 

We invite you to follow Say It Forward on TwitterFacebook, and Instagram and follow The Torchlight Collective on FacebookTwitterInstagram, and use our hashtag, #TheTorchlightCollective.

Comment